Конкурс студентських наукових робіт «Світові економічні кризи: пошук ефективних шляхів подолання»

Кафедра менеджменту банківської діяльності спільно з Першим Міжнародним Фінансовим Агентством оголошують про початок конкурсу студентських наукових робіт «Світові економічні кризи: пошук ефективних шляхів подолання» спеціально для студентів КНЕУ ім. В. Гетьмана. Термін подання конкурсних робіт до 29.03.2013 р. (включно). Автори кращих робіт отримають грошові призи: І місце - 5 000 грн., ІІ – місце - 3 000 грн., ІІІ місце - 1 000 грн.

Конкурсна робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, в якому він показує свої здібності вагомої, авторитетної аргументації теоретичних положень, систематизації та узагальнення матеріалу і розроблення слушних пропозицій.

Під час написання роботи студент повинен на прикладі однієї або декількох світових фінансових криз розглянути досвід подолання економічних негараздів у різних країнах; самостійно зробити висновки щодо доцільності тих чи інших кроків; виділити та описати найбільш ефективні дії регулятивних органів; вирішити, які заходи можуть вважатися універсальними та бути використані у майбутньому.

Конкурсантам дозволяється використовувати будь-які інформаційні матеріали (підручники, наукові та аналітичні статті, огляди, дослідження тощо), за умови посилання у роботі на відповідне джерело та здійснення студентом самостійних висновків після опрацювання літератури.

Конкурсну роботу подають у вигляді набраного на комп’ютері тексту (роздрукованому). Загальний обсяг роботи в межах 40-50 стандартних сторінок формату А4.

Текст роботи виконується українською мовою, має бути набраний на комп’ютері в форматі MS Word for Windows та роздрукований на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим —25 мм, правим — 10 мм, верхнім — 20 мм, нижнім — 20 мм.

Участь можуть брати студенти будь-якого року навчання. Детальніші умови оформлення та структури робіт можна завантажити у Вимогах до написання та оформлення. Подальші умови проведення етапів конкурсу та оголошення результатів будуть розміщені на сайті.

Контактна інформація:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 085

Тел.: 456-32-93 (кафедра)

e-mail: bankmem@kneu.kiev.ua , kmbd@kneu.edu.ua

Вы можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.
Київський національний економічний університет
Яндекс.Метрика