КОНКУРС ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ EERC «ОСІНЬ 2013»

Конкурс проводиться Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC ). Конкурс орієнтований на підтримку досліджень, пов'язаних з вирішенням актуальних проблем економічного і соціального розвитку країн СНД з п'яти пріоритетних наукових напрямів.  Заявки приймаються як від індивідуальних дослідників, так і від дослідницьких колективів. Фінансування проектів здійснюється у формі індивідуальних грантів розміром до 12 тис. доларів США, як правило, строком до півтора року. Перспективним молодим дослідникам (переважно з регіонів України, Росії та інших країн СНД) надаються гранти на доробку проектів (до 2 тис. доларів США), навчання та наукові стажування в рамках Програми підвищення кваліфікації Консорціуму (Research Development Program).

Результати досліджень виносяться на огляд колег і запрошених фахівців - членів Міжнародного експертної ради Консорціуму. Експерти здійснюють відбір і рецензування заявок, беруть участь в обговоренні проектів на наукових семінарах Консорціуму (два рази на рік), а також надають професійну підтримку дослідникам протягом усього періоду роботи за грантом. Кращі результати публікуються в серії «Наукові доповіді» на сайті Консорціуму.

Заявки, що пройшли попередню стадію відбору, будуть представлені на науковому семінарі в грудні 2013 (попередні дати семінару - 14-16 грудня 2013), проміжні звіти по фінансованим проектам - у червні 2014 р., остаточні результати (фінальні звіти) - у грудні 2014 р.

На конкурс приймаються нові проекти2 за такими пріоритетними напрямами:
A. Підприємства та ринки товарів : проблеми реструктуризації і корпоративного управління; політика підприємств у сфері зайнятості та оплати праці; інвестиції , зростання і зміни в просторовій організації виробництва; структура ринків і конкуренція ; грошові і негрошові форми торговельних відносин.
B. Ринки праці та соціальна політика : диференціація в оплаті праці , зайнятість , трудова мобільність і міграція ; динаміка заощаджень та споживання домогосподарств ; розподіл доходів і майна; накопичення людського капіталу та демографічні аспекти поведінки домогосподарств.
C. Макроекономіка і фінансові ринки: бюджетна та грошова політика ; інфляція і безробіття ; економічне зростання , заощадження , споживання та інвестиції ; взаємодія фінансових ринків і реального сектора економіки; міжнародні руху капіталу , платіжний баланс і динаміка обмінного курсу .
D. Економіка громадського сектору : фіскальний федералізм ; податки , економічне регулювання і захист вітчизняних виробників ; збір податків , боротьба з корупцією і придушення стимулів ренто - орієнтованої поведінки ; виконання контрактних зобов'язань і охорона прав власності .
E. Міжнародна торгівля і регіональна інтеграція : торговельна політика щодо країн ближнього і далекого зарубіжжя , митні союзи , тарифи і квоти ; обмін технологіями , міжнародна конкуренція і кооперація ; протекціонізм і довгострокова стратегія розвитку країн СНД.

Заявки для участі у конкурсі «Осінь 2013» повинні бути подані не пізніше 12 жовтня 2013 року до 24:00 за київським часом.

Повна детальна інформація про умови конкурсу міститься на сайті http://www.eerc.ru/ та в прикріплених файлах:  інструкція з подачі заявки і вимоги до заявок.

Київський національний економічний університет
Яндекс.Метрика