Міжнародний конкурс наукових робіт: «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»

Кафедра менеджменту банківської діяльності КНЕУ оголошує про 1-й Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». coque samsung a10 Участь можуть взяти студенти будь-якого факультету одноосібно або у співавторстві, переможці будуть нагородженні дипломами учасників і цінними подарунками.

Терміни проведення конкурсу:

  • Подання робіт: з 1 листопада 2013 р. coque iphone xr до 1 лютого 2014 р.
  • Розгляд робіт конкурсною комісією: лютий 2014 р.
  • Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2 туру: 1 березня 2014 р.
  • Проведення 2 туру: квітень 2014 р.

Другий тур – очний, у формі конференції переможців 1 туру. Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами та сертифікатами учасників.

Вимоги до учасників:

  • студенти ВНЗ (особи, що є студентами на дату подання роботи);
  • допускається співавторство у кількості не більше трьох осіб;
  • кількість робіт від одного ВНЗ не обмежується.

Вимоги до робіт:

Конкурсна робота повинна бути самостійним науковим дослідженням з ознаками наукової новизни, результати повинні бути обґрунтовані науковими методами. coque samsung a6 Робота повинна бути унікальною та не поданою до інших конкурсів. Робота виконується українською або російською мовою.

Оформлення роботи та пакет документів учасника:

1) Робота в електронному форматі PDF, сформована на аркушах А4 з титульним аркушем (зазначається назва ВНЗ, тема роботи, прізвища автора та наукового керівника, рік виконання), анотацією (зразок додається), планом, текстом роботи обсягом максимум 40 сторінок, бібліографічним списком та додатками. Для формування тексту роботи використовується шрифт Times New Roman 14 пунктів, інтервал 1,2. coque samsung a5 Поля тексту 2,0 з усіх боків. coque iphone 6 Текст вирівнюються про правому та лівому краю з абзацним відступом 1,25 см. coque huawei p9 Рисунки та таблиці можуть бути виконані шрифтом 12. До файлу роботи додається файл оригіналів рисунків в форматі Excel.

2) Відомості про автора (авторів) роботи та наукового керівника (згідно зразка), затверджені рішенням відповідної кафедри (на якій працює науковий керівник) – в форматі PDF.

Пакет документів учасника надсилається електронною поштою на адресу оргкомітету kozlov@kneu.edu.ua. Кожен файл, що надсилається, повинен мати назву латиницею, що відповідає прізвищу наукового керівника роботи. Роботи, що відправлені після 1 лютого 2014 року, Оргкомітетом не розглядаються.

Київський національний економічний університет
Яндекс.Метрика