Міжуніверситетський круглий стіл «Довіра до банків: економіка, інформація, психологія»

13 грудня 2013 року відбувся міжуніверситетський круглий стіл на тему: «Довіра до банків: економіка, інформація, психологія». Крім студентів та викладачів КНЕУ, участь в заході взяли представники факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. Організатор заходу - Наукове студентське товариство КЕФ за підтримки Інституту кредитних відносин та кафедри банківської справи КНЕУ.

Експертами заходу виступили чимало викладачів. Зокрема, участь прийняли: Мороз Анатолій Миколайович - д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи; Савлук Михайло Іванович - д.е.н., професор кафедри банківської справи; Івасів Ігор Богданович - д.е.н., професор, директор Інституту кредитних відносин; Ходакевич Сергій Іванович - к.е.н., доцент, заступник декана кредитно-економічного факультету; Баріда Надія Петрівна - к.е.н., доцент, докторант кафедри банківської справи; Брегеда Олена Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри банківської справи; Охрименко Ірина Борисівна – старший викладач кафедри банківської справи та Васильчишин Олександра Богданівна - к.е.н., доцент кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ.

Експертами-практиками виступили Чернов Сергій Валерійович – начальник відділу впровадження Системи управління інформаційною безпекою ПАТ Промінвестбанк та Приймак Валерій Іванович – головний спеціаліст відділу впровадження Системи управління інформаційною безпекою ПАТ Промінвестбанк.

Модератор круглого столу - Володимир Фридель, асистент кафедри банківської справи, голова Наукового студентського товариства КНЕУ.

За такої кількості фахових спеціалістів дискусії круглого столу мали надзвичайну змістовність та професійний характер. Тематика обговорення виявилась дуже актуальною, адже в умовах економічної нестабільності довіра до банків є одним із ключових індикаторів подальшого розвитку країни. Зважаючи на сучасні економічні та політичні проблеми України, банки все більше привертають увагу фахових економістів та суспільства загалом.

Напрямки роботи круглого столу були поділені на три сфери: економіка, інформація, психологія. Це дозволило доповідачам максимально розкрити тематику «довіри до банків» й виявити чимало пов’язаних питань. Першу доповідь: «Економічні аспекти визначення та формування довіри до банківської системи України» підготувала студентка 4-го курсу Тетяна Вознюк (КЕФ КНЕУ). Доповідач розкрила сутність поняття «довіра» в загальному та окремо в банківській сфері. Проаналізувала рівень довіри населення до банків в Україні, фактори впливу та способи її вимірювання. Цікавим був аналіз показників рівня довіри до банків через функції грошей та наведені рекомендації автора, яким чином варто комерційним банкам здобувати довіру в суспільстві. Другу доповідь «Інформаційна політика банку: методи її ведення та захисту від інформаційних загроз» підготував студент 5-го курсу Андрій Боднарчук (ФББ ТНЕУ). Доповідач розглянув інформаційну безпеку банків як важливу складову інформаційної політки та навів цікаві приклади порушення інформаційної безпеки у вітчизняних та закордонних банках. Завершила доповідну частину Ольга Уткіна аспірант кафедри банківської справи КНЕУ, з доповіддю:  «Психологічні чинники та способи впливу на зростання довіри до вітчизняних банків». Доповідач проаналізувала тенденції до споживання банківських послуг серед юридичних та фізичних осіб за останні роки. Автор зосередила свою увагу на оцінці респондентів фінансової обізнаності з діяльністю Національного банку України, вказавши на низьку фінансову освіченість населення. Також, долучилась до цієї думки студентка 4-го курсу Соломія Баріда (КЕФ, КНЕУ), яка навела власні рекомендації щодо шляхів підвищення фінансової грамотності населення.

Обговорення доповідей було не менш жвавим, адже кожен з експертів висловлював свій погляд на проблему. «Формування довіри до банків – це найменше справа самого банку. Якщо буде існувати довіра в суспільстві, то буде існувати довіра до банків» зазначив М.І.Савлук. Експерт наголосив на проблемі фінансової неграмотності населення України, вказавши на принциповій необхідності вирішити це питання для стабільного розвитку банківської системи. Водночас, І.Б.Івасів навів цікаві приклади, де навіть за низького рівня фінансової грамотності існує висока довіра до банків. Але погодившись з попереднім фахівцем, наголосив на важливості довіри загалом, тобто людей один до одного. Н.П.Баріда висловила думку, що варто розділяти рівень довіри до одного банку та до банків загалом. Останній показник абсолютно чітко пов'язаний з доларизацією економіки. Відповідно, суттєве зменшення золотовалютних резервів за останні роки є свідченням значного падіння довіри до національної грошової одиниці, а отже й до банків. С.І.Ходакевич відмітив важливість психологічних факторів впливу на банківську стабільність, необхідність правильної комунікативної політики банку. Оскільки відомо чимало прикладів, коли паніка в незначної частини клієнтів банку здатна спровокувати повномасштабну кризу. С.В.Чернов, з практичної точки зору, звернув увагу учасників на важливості саме інформаційної безпеки банку та навів приклади проблем з якими стикаються банки при виникненні інформаційних загроз. Підсумувала дискусію О.Б.Васильчишин, зазначивши, що політика поступового підвищення фінансової грамотності населення та чітка інформаційна політика НБУ, здатні створити найбільш сприятливі умови зростання довіри до банків.

В завершенні обговорення, всі учасники дійшли висновку, що рівень довіри до банківської системи на пряму залежить від рівня розвитку економіки країни. Тому необхідним є направлення зусиль не лише на покращення діяльності вітчизняних банків, але й економіку загалом.

Учасники круглого столу отримати багато нової та актуальної інформації з банківської тематики, що було цікавим як студентам, так і експертам заходу. В наступному календарному році, Науковим студентським товариством КЕФ вже заплановані нові круглі столи з банківської проблематики. Тому запрошуємо студентів, викладачів і всіх зацікавлених долучатись до наукових подій НСТ.

Автор: Юлія Чумак - голова НСТ КЕФ.

Київський національний економічний університет
Яндекс.Метрика